Social media & copyright

Over copyright in social media zijn (nog) geen aparte wetten gemaakt. In principe gelden dus de rechten en plichten zoals die geschreven staan in de auteurswet. Toch gaat het er op social media anders aan toe dan dat je bijvoorbeeld een boek publiceert of een film in première laat gaan. Vaak geef je een social media platform snel en onbewust een ruime licentie bij het openbaar maken van je werk op dat platform. Ook kan je veel makkelijker informatie verkrijgen en plaatsen terwijl die informatie misschien wel auteursrechtelijk beschermd is. Op deze pagina geven we uitleg over de bekende social media platformen zoals Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Youtube. Ook komen Google+, Tumblr en LinkedIn kort aan bod.   

Algemene voorwaarden

In principe blijft het auteursrecht op social media hetzelfde zoals in de wet staat: ''Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.'' De grote valkuilen op het internet zijn de mega lange algemene voorwaarden van websites. Het is zelfs mogelijk, – gebeurd over het algemeen niet – dat je het volledige copyright over jouw werk verliest wanneer je het post op internet. Bij het inloggen bij een social media platform geef je aan dat je kennis hebt van de algemene voorwaarden en er dus mee akkoord gaat. Als er in de voorwaarden van het platform waar jij het bericht plaatst staat dat ze toestemming hebben om je werk te wereldwijd te verspreiden, geef je ze hier dus toestemming voor op het moment dat jij het plaatst en kunnen ze, zonder het direct aan jou te vragen, je werk verspreiden. Het is dus van essentieel belang dat je goed weet waar je een website toestemming voor geeft als je hier iets op plaatst. Deze regels staan meestal in de algemene voorwaarden.

Social media platformen beter gebruiken in uw marketing mix? Vraag advies van de experts van Social Brands aan. Professioneel resultaat voor elk kanaal.

Meldingen van inbreuk 

Bij bijna elk social media platform, is het mogelijk om een melding te maken wanneer er inbreuk gemaakt wordt op iemands auteursrecht. Ze kunnen dan de post verwijderen of je account zelfs deactiveren. Wanneer je een melding wil maken dat iemand inbreuk maakt op jouw auteursrecht moet je zorgen dat je dit doet zoals beschreven staat in de algemene voorwaarden. Je hoeft niet per se een account te hebben van het platform. Vaak staat er ergens bij de algemene voorwaarden een formulier waarin je een melding kan maken van inbreuk op jouw auteursrecht. Een social media platform is wettelijk verplicht om een content, waarbij inbreuk wordt gemaakt op iemands rechten, te verwijderen Het is ook mogelijk om een verweerschrift in te dienen als je het niet eens bent met een beslissing over een melding over auteursrecht. 

Bestaand werk op social media gebruiken

Ook bij het gebruik van andere werken worden in principe de regels en wetten gehanteerd die ze ook hanteren buiten social media. Als bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden van een platform vermeld staat dat als iemand een werk openbaar stelt iedereen het vervolgens mag kopiëren en verspreiden, mag dit ook zonder toestemming. Voordat je iemands werk verspreid op social media is het dus belangrijk dat je in de algemene voorwaarden controleert wat wel en niet mag. Op deze pagina geven we uitleg over de bekende social media platformen zoals Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Youtube. Ook komen Google+ en Tumblr kort aan bod.  

Facebook en copyright Bij Facebook zeggen ze dat jij de eigenaar bent van alle inhoud en informatie die je op Facbook post. Vervolgens komt hierop een reeks uitzonderingen. Voor berichten met inhoud waar auteursrechten over gelden,... Lees verder Instagram en copyright Bij Instagram staat over auteursrecht het volgende in de algemene voorwaarden: ''Je stemt ermee in dat je je zult houden aan alle wetten, regels en voorschriften (bijvoorbeeld op federaal, ... Lees verder Twitter en copyright Bij tweets die worden geplaatst op Twitter ligt het auteursrecht anders. Het is moeilijk om te bepalen wanneer een tweet auteursrecht bevat, omdat een tweet maar maximaal 140 tekens kan zijn. Er moet iets aan creatieve arbeid te zien zijn aan... Lees verder Pinterest en copyright Bij Pinterest gelden de auteursrechten zoals die in de wet staan. Alleen de maker van een werk heeft het recht om zijn of haar werk te verveelvoudigen en openbaar te maken. Het is dus mogelijk dat je een eigen... Lees verder Youtube en copyright Als je een filmpje op YouTube plaatst verkrijg je automatisch het auteursrecht. Bij een filmpje kan het snel voorkomen dat je inbreuk maakt op iemands rechten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan muziek. Je moet dus opletten dat alles wat je in je filmp... Lees verder Copyright op Tumblr, Google+ en Linkedin De bekendste social media hebben we in aparte artikelen reeds behandeld. Er zijn echter nog andere vormen van sociale media die ook onderhevig zijn aan copyright. Hierbij kun je denken aan Tumblr, Goo... Lees verder
Copyright & social media Hoe zit dat nu precies? Social media is helemaal van nu, maar mag je zomaar foto's gebruiken op je social media profielen? En hoe zit het met je eigen foto's die je hebt gepost? Zijn deze beschermd onder de auteurswet? Lees het hier