Wat houdt copyright precies in?

Wat betekent copyright?

Wanneer iemand een origineel werk heeft gemaakt, is het niet de bedoeling dat andere mensen jouw of jullie idee gaan overnemen. Om dit te voorkomen bestaat er het copyright, ook bekend als ''het auteursrecht''. 

Het auteursrecht

De maker van een werk heeft automatisch auteursrechtelijke bescherming. In Nederland wordt het auteursrecht beschreven in de auteurswet. In artikel 1 van de auteurswet staat het volgende:  ''Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.'' In dagelijks gebruikte taal bedoelen ze hiermee dat de maker – of degene die hier het recht voor gekregen heeft - van een werk, het recht heeft om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudiging. 

Wanneer ontstaat copyright

Het auteursrecht ontstaat vanaf het moment dat de maker zijn/haar werk gemaakt heeft. Het ontstaat vanzelf en hoeft dus nergens speciaal aangevraagd te worden. Als een werk voldoende origineel, ongeacht of het daadwerkelijk af is, treedt het auteursrecht in werking. Copyright hoeft overigens niet per se bij de eerste maker van het werk te blijven. De auteur kan het auteursrecht verkopen. Wanneer de auteur het recht altijd zelf behoud, zullen de erfgenamen het auteursrecht automatisch overnemen. 

De rechten

Degene die het auteursrecht in handen heeft beschikt over twee belangrijke rechten. Hij of zij heeft het alleenrecht om het werk openbaar te maken. Dit wil zeggen dat alleen degene die op dat moment het copyright bezit het desbetreffende werk openbaar mag maken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een foto. Het tweede recht is dat degene die het recht bezit, het alleenrecht heeft om het werk te multipliceren. Dit wil zeggen dat hij of zij het werk mag kopiëren en/of mag bewerken. 

Persoonlijkheidsrecht

Het persoonsrecht kan je zien als een onderdeel van het auteursrecht. In het persoonsrecht staan zaken vermeld zoals het recht op naamsvermelding en het verzet op aanpassingen van het werk. Iedere maker behoudt het persoonsrecht over het werk dat hij of zij gecreëerd heeft, ook wanneer het auteursrecht naar een ander is gegaan. Als de auteur van een werk overlijd gaan de auteursrechten automatisch over op de erfgenamen of een andere partij zoals beschreven staat in een testament. Persoonlijkheidsrechten vererven niet vanzelf. Wel kan de auteur in een testament aangeven wie na zijn overlijden de persoonlijkheidsrechten mag hebben. 

Creative commons 

Creative Commons is een initiatief dat opgericht is in 2001. Met Creative Commons kan je een ruimere licentie geven aan jouw werk. Als je bijvoorbeeld een tekst hebt geschreven waarvan je wil dat zoveel mogelijk mensen deze tekst lezen, kan je er voor kiezen dat je met Creative Commons aangeeft dat iedereen die tekst mag verspreiden. Hier kan je zien welke verschillende licenties er bestaan en wat ze inhouden.   

Terug naar overzicht
Copyright & social media Hoe zit dat nu precies? Social media is helemaal van nu, maar mag je zomaar foto's gebruiken op je social media profielen? En hoe zit het met je eigen foto's die je hebt gepost? Zijn deze beschermd onder de auteurswet? Lees het hier