Heb ik auteursrecht op mijn blog?

Het antwoord hierop is simpel, ja. Ook bij het bloggen gelden de regels zoals ze in de wet beschreven staan. De maker van een werk heeft het uitsluitend recht om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Op je eigen blog heb je dus auteursrecht. Ook op zelfgemaakte foto's, tekeningen etc. heb jij automatisch het copyright. Jouw blog mag dus ook niet zomaar zonder jouw toestemming gebruikt worden in een andere blog of bijvoorbeeld een boek. Anderen mogen wel citeren uit jouw blog en ze mogen ook een link naar jouw blog plaatsen. Het is dus niet toegestaan om een werk van iemand anders te plaatsen, tenzij je hier toestemming voor hebt. Meer informatie over copyright in de wet vind je hier.

Copyright vermelding

Wanneer jij een werk maakt krijg je automatisch het auteursrecht in handen. Het is dus niet per se nodig om een melding te maken bij jouw blog. Het kan wel handig zijn om aan te geven dat jij de auteursgerechtigde bent. Mensen zien meteen dat jij degene bent met de rechten en überhaupt dat er auteursrecht staat op het desbetreffende werk. Zo voorkom je sneller dat mensen jouw copyright schenden. Copyright geef je aan met het wereldberoemde copyright teken, ©. Een voorbeeld is: © 2021 Jan Janssen. Overigens: sponsored content wordt de laatste jaren steeds populairder. Hou er rekening mee bij het plaatsen van sponsored content van de beste bloggers dat de tekst die je plaatst uniek is en dat de schrijver alle rechten op de tekst vrij geeft na publicatie op je website. Sponsored content kan heel interessant kwa vergoedingen zijn, mits je goede afspraken maakt met de leverancier van de content.

Wat als iemand inbreuk maakt op mijn rechten?

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen je blog kopiëren of jouw werk in een blog plaatsen zonder toestemming. Het kan voor komen dat iemand zo iets perrongeluk doet, simpelweg omdat niet iedereen (genoeg) kennis heeft van het copyright. Het eerste wat je dan kan doen is een e-mail - of een andere manier van contact - sturen en vragen of diegene de blog wil verwijderen. Als na meerdere malen hier geen gehoor aan wordt gegeven kun je naar de provider van het desbetreffende blog gaan. Hij of zij is wettelijk verplicht om de blog, waarin de schending wordt gemaakt, te verwijderen. Zorg er wel voor dat je het bericht voorziet van adequate informatie. Beschrijf duidelijk op welk werk inbreuk wordt gemaakt en door wie. Bewijs ook dat jij degene hebt die het recht in handen heeft. Krijg je hier geen gehoor aan dan kan je proberen een aangetekende brief te sturen. Het is belangrijk om kopieën te bewaren van al je berichten. Als geen van deze opties werkt kun je naar de rechter gaan. Dit kan (veel) kosten opleveren. Er bestaat een kans dat wanneer je de zaak wint de tegenpartij jouw kosten moet betalen, dit is echter niet te garanderen. Enkele voorbeelden van blogs met goede verwijzingen zijn:

Copyright & social media Hoe zit dat nu precies? Social media is helemaal van nu, maar mag je zomaar foto's gebruiken op je social media profielen? En hoe zit het met je eigen foto's die je hebt gepost? Zijn deze beschermd onder de auteurswet? Lees het hier
Wanneer iemand een origineel werk heeft gemaakt, is het niet de bedoeling dat andere mensen jouw of jullie idee gaan overnemen. Om dit te voorkomen bestaat er het copyright, ook bekend als ''het auteursr... Bij Instagram staat over auteursrecht het volgende in de algemene voorwaarden: ''Je stemt ermee in dat je je zult houden aan alle wetten, regels en voorschriften (bijvoorbeeld op federaal, ... Bij Facebook zeggen ze dat jij de eigenaar bent van alle inhoud en informatie die je op Facbook post. Vervolgens komt hierop een reeks uitzonderingen. Voor berichten met inhoud waar auteursrechten over gelden,... Bij Pinterest gelden de auteursrechten zoals die in de wet staan. Alleen de maker van een werk heeft het recht om zijn of haar werk te verveelvoudigen en openbaar te maken. Het is dus mogelijk dat je een eigen... Normaliter moet er toestemming gevraagd worden aan de auteur van een werk om het te gebruiken. Op deze regel zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als een werk in algemeen belang (zoals onderwijs) gebr... De bekendste social media hebben we in aparte artikelen reeds behandeld. Er zijn echter nog andere vormen van sociale media die ook onderhevig zijn aan copyright. Hierbij kun je denken aan Tumblr, Goo... In de auteurswet staat geschreven dat je het auteursrecht krijgt op een werk van  letterkunde, wetenschap of kunst. De wet verstaat onder deze brede begrippen de volgende werken:  ... Bij tweets die worden geplaatst op Twitter ligt het auteursrecht anders. Het is moeilijk om te bepalen wanneer een tweet auteursrecht bevat, omdat een tweet maar maximaal 140 tekens kan zijn. Er moet iets aan creatieve arbeid te zien zijn aan...